CẤU HÌNH BẢN GHI SPF RECORD CHO DOMAIN

SPF là gì Chúng ta được yêu cầu tạo SPF record (sender policy framework) cho domain của minh. SPF là 1 kiểu bản ghi của dịch vụ tên miển (DNS) được dùng để xác định máy chủ mail được quyền gỏi mail đại diện cho domain của bạn. Mục đích của bản ghi SPF là

HƯỚNG DẪN VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IPV6

huongdan quyhoach quanly sudung ipv6 congtyf5

IPv6 (Internet Protocol Version 6) là phiên bản địa chỉ Internet mới, được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4 với hai mục đích cơ bản: khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4 và thay thế cho nguồn địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt để phát triển hạ tầng thông tin và Internet bền vững